Thông tin mới

Sản phẩm

Forgout

Qui cách: Hộp 2 vỉ mỗi vỉ 15 viên

Cao sao vàng 8 gam

Qui cách: Hộp 8 gam

Cao sao vàng 4 gam

Qui cách: Hộp 4 gam

Cao sao vàng 3 gam

Qui cách: Hộp 3 gam

Lục vị tw3

Qui cách: Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên

Marathone

Qui cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 50 viên

Diệp hạ châu TW3

Qui cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên.

Thập toàn đại bổ Tw3

Qui cách: Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên

Bổ thận dương Tw3

Qui cách: Hộp 2 vỉ , 3 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 30 viên, 50 viên.

Nhuận gan lợi mật

Qui cách: Hộp 2 vỉ x 20 viên.