Thông tin mới

Thuốc tân dược

Clorocid TW3

Qui cách: Chai 180 , 400 viên nén

TETRACYCLIN TW3

Qui cách: Chai 180 viên, 400 viên

Dasutam

Qui cách: Hộp 1 chai siro thuốc 75 ml.

Daclarit

Qui cách: Hộp 2 vỉ x 10 viên

Vitamin b1

Qui cách: Lọ 100 viên, 200 viên, 300 viên.

THYMOROSIN

Qui cách: THYMOROSIN

SUPERBRAIN

Qui cách: Hộp 5 vỉ x 4 viên.

SPIRAMYCYL

Qui cách: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 5 viên

Rotundin

Qui cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Ho hen Tw3

Qui cách: Hộp 1 chai 75 ml; Hộp 1 chai 125 ml; Hộp 1 chai 150 ml.