Thông tin mới

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

Forgout

Qui cách: Hộp 2 vỉ mỗi vỉ 15 viên

Cao sao vàng 8 gam

Qui cách: Hộp 8 gam

Cao sao vàng 4 gam

Qui cách: Hộp 4 gam

Cao sao vàng 3 gam

Qui cách: Hộp 3 gam

Sâm nhung bổ thận Tw3

Qui cách: Hộp 1 chai 30 viên, 60 viên; Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên

Bổ thận dương tw3

Qui cách: Hộp 50 g

Tiêu độc nhuận gan mật tw3

Qui cách: Hộp 1 chai 200 ml.

Nano Active TW3

Qui cách: Lọ

Hoạt huyết dưỡng não

Qui cách: Hộp 1 vỉ x 20 viên; Hộp 2 vỉ x 20 viên; Hộp 5 vỉ x 20 viên.

Hoàn sâm nhung tw3

Qui cách: Hộp 6 hoàn x 8 g. Hộp 10 hoàn x 8 g. Hộp 6 hoàn x 10 g. Hộp 10 hoàn x 10 g

Hoàn phong tê thấp Tw3

Qui cách: Hộp 10 hoàn x 8 g; Hộp 8 hoàn x10 g; Hộp 10 hoàn x10 g

Hoàn bổ thận âm tw3

Qui cách: Hộp 10 túi 50 g, hộp 10 gói 5 g, hộp 7 gói 5 g.

Frentine

Qui cách: Hộp 1 lọ 30 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên

D3 CARE

Qui cách: Chai

Cennar.tw3

Qui cách: Hộp 1 lọ 100 viên

Bổ thận thuỷ tw3

Qui cách: Hộp 1 chai 200 ml.

Actiso P Tw3

Qui cách: Hộp 2 vỉ x 10 viên nang; Hộp 5 vỉ x 10 viên nang

Hoàn Sâm nhung TW3

Qui cách: Hộp 10 hoàn , 6 hoàn mềm x 10g

Lumbrotine

Qui cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên

Lumbrotine

Qui cách: Hộp 1 lọ 30 viên

Bổ thận dương tw3

Qui cách: Hộp 1 gói x 50g hoàn cứng

An lợi nhiệt TW3

Qui cách: Hộp 5 vỉ x 10 viên

An thần TW3

Qui cách: Hộp 5 vỉ x 20 viên; Hộp 1 lọ 100 viên

Hoàn Quy tỳ TW3

Qui cách: Hộp 6 hoàn x 8 gam; Hộp 10 hoàn x 8 gam.

Hoàn An thai

Qui cách: Hộp 10 gói x 5 gam; Hộp 1 gói x 50 gam

Bát vị TW3

Qui cách: Hộp 1lọ 50g

Cao ích mẫu TW3

Qui cách: Hộp 1 chai 125 ml, 150 ml, 200 ml.

Hoàn Lục vị TW3

Qui cách: Hộp 6 hoàn x 8 g; Hộp 10 hoàn x 8 g

Hoàn Bổ trung ích khí TW3

Qui cách: Hộp 10 hoàn x 8g

Thuốc tiêu độc tw3

Qui cách: Hộp 1 lọ x 60 viên; Hộp 1 lọ x 80 viên

Cao sao vàng

Qui cách: Hộp 1 lọ 20g

Frentine

Qui cách: Hộp 1 lọ x 30 viên

Clorocid TW3

Qui cách: Chai 180 , 400 viên nén

TETRACYCLIN TW3

Qui cách: Chai 180 viên, 400 viên

SUPERBRAIN

Qui cách: Hộp 5 vỉ x 4 viên.

SPIRAMYCYL

Qui cách: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 5 viên

Rotundin

Qui cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Ho hen Tw3

Qui cách: Hộp 1 chai 75 ml; Hộp 1 chai 125 ml; Hộp 1 chai 150 ml.

beli ho

Qui cách: Hộp

vitamin c

Qui cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 50 vì x 10 viên

Ngân kiều giải độc Tw3

Qui cách: Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên

Dobamedron 4mg hoặc 16mg

Qui cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên.

Poficin

Qui cách: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 6 viên

NAOMY

Qui cách: Chai

kimraso

Qui cách: Lọ

Viên bách trĩ

Qui cách: Hộp 5 vỉ x 10 viên.

DOBACITYN

Qui cách: Vỉ 4 viên

Diatyp

Qui cách: Hộp 1 lọ x 60 viên; Hộp 1 lọ x 90 viên; Hộp 1 lọ x 120 viên.

Dalopin

Qui cách: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang.

Daleston-D

Qui cách: Hộp 1 chai 30 ml, 75 ml.

Siro Coje ho

Qui cách: Hộp 1 chai 30 ml, 60 ml, 75 ml.

Clorocid

Qui cách: Hộp 10 vỉ x10 viên

CC life

Qui cách: Hộp 1 chai 60 ml, 120 ml

Vitamin B1

Qui cách: Lọ 2000 viên, lọ 100 viên

Magasol

Qui cách: Hộp 1 lọ x 100 viên; Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 20 viên

Hoàn thập toàn đại bổ

Qui cách: Hộp 10 hoàn x 8 g

Dobamedron 16mg

Qui cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên.

Viên Nhung Hươu TW3

Qui cách: Hộp 30 viên

Forikid TW3

Qui cách: Lọ 110 ml

Growday

Qui cách: Lọ

Giới thiệu

Giới thiệu
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 trực tthuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam. Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 3 thành lập và hoạt động từ ngày 11/02/1962 theo quyết định số: 143/BYT-TC của Bộ Y tế - Tài chính và được tách ra từ Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 1, tiền thân là xưởng bào chế do ba viện bào chế gộp lại...
Xem tiếp